Bygga, bo & miljö

På följande sidor kan du få information om samhällsplanering, byggande, livsmedelshantering samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i Ronneby kommun.

Frågor om att bygga, riva eller ändra?
Har du några frågor skriver du enklast ett mail till mbf@ronneby.se. Vi ser gärna att du beskriver din fråga så utförligt som möjligt för en smidigare hantering.

Du kan även nå oss via telefon på 0457–61 82 03. Från och med den 17 januari 2024 har vi telefontid under vardagar 09:30-10:30.

Bostadsanpassning?
Du kan nå handläggare för bostadsanpassningsbidrag genom Ronneby kommuns växel på telefon 0457-61 80 00 alternativt via e-mail mbf@ronneby.se.

Nyheter

Belysning med märke