Bygga, bo & miljö

På följande sidor kan du få information om samhällsplanering, byggande, livsmedelshantering samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i Ronneby kommun.

Nederst på sidan hittar du nyheter från dessa områden.

Frågor om bygglov? 
Du kan nå bygglovshandläggarnas servicetelefon på 0457-61 82 03 varje dag 09.30 - 12.00 samt 13:00 - 15:00.

Nyheter

  • 2018-02-21

    Tyck till om Blekinges nya havsplan

    Blekinges kustkommuner arbetar just nu med en gemensam plan för hur havet ska användas i framtiden. Den gemensamma havsplanen ställs ut för samråd där medborgare och myndigheter får möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Ta del av havsplanen.
  • 2017-10-10

    Behöver du mäta radonvärdena i ditt hus?

    Har du inte mätt radon i luften i din bostad tidigare är det dags nu. Mätning av radon utförs under perioden 1 oktober till 30 april.