Bygga, bo & miljö

På följande sidor kan du få information om samhällsplanering, byggande, livsmedelshantering samt miljö- och hälsoskyddsfrågor i Ronneby kommun.

Nederst på sidan hittar du nyheter från dessa områden.

Frågor om bygglov? 
Du kan nå bygglovshandläggarnas servicetelefon på 0457-61 82 03 varje dag 09.30 - 12.00 samt 13:00 - 15:00.

Nyheter

 • 2018-06-01

  Nu råder totalt eldningsförbud i Ronneby -Uppdaterad

  Ronneby Kommun inför totalt eldningsförbud på grund av extremt hög brandrisk. Det innebär att det är förbjudet att elda/grilla även på alla särskilt iordningställda grillplatser, som vid badplatser, i friluftsområden och i Brunnsparken.
 • 2018-05-09

  Nya rutiner för brunnsvattenprov

  Från maj 2018 gäller nya rutiner om du vill ta ta prov på ditt brunnsvatten
 • 2018-05-04

  Nu detaljplan antagen i Risatorp

  Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-04-25 § 91 att anta förslaget till ny detaljplan för Risatorp 2:2 med lera fastigheter, Ronneby kommun.