Bygga nytt, ändra eller riva

Bygglov söker du här hos oss på Ronneby kommun och på följande sidor kan du bland annat läsa om hur bygglovsprocessen går till och vad som krävs för en komplett ansökan. På följande sidor kan du också läsa om marklov och rivningslov.

För att Ronneby ska växa hållbart behöver du som bygger följa vissa regler. Bebyggelsen ska passa in i omgivningen. Det du vill genomföra måste också följa tekniska krav så att konstruktionen blir säker och hälsosam att vistas i.

Frågor om att bygga, riva eller ändra?
Har du några frågor skriver du enklast ett mail till mbf@ronneby.se. Vi ser gärna att du beskriver din fråga så utförligt som möjligt för en smidigare hantering.

Du kan även nå oss via telefon på
0457 – 61 82 03. Från och med den
17 januari 2024 har vi telefontid under vardagar 09:30-10:30.