Bygga nytt, ändra eller riva

OBS! Byggenheten uppdaterar just nu informationen på hemsidan. Viss information kan försvinna tillfälligt men vi jobbar på att få all ny/uppdaterad information på plats så snart som möjligt!

Bygglov söker du här hos oss på Ronneby kommun och på följande sidor kan du bland annat läsa om hur bygglovsprocessen går till och vad som krävs för en komplett ansökan. På följande sidor kan du också läsa om marklov och rivningslov.

För att Ronneby ska växa hållbart behöver du som bygger följa vissa regler. Bebyggelsen ska passa in i omgivningen. Det du vill genomföra måste också följa tekniska krav så att konstruktionen blir säker och hälsosam att vistas i.


Frågor om att bygga, riva eller ändra?
Har du några frågor skriver du enklast ett mail till kontakt@ronneby.se. Vi ser gärna att du beskriver din fråga så utförligt som möjligt för en smidigare hantering.

Har du ett redan påbörjat ärende kontaktar du din bygglovshandläggare.