Anmälan

Anmälan är i byggsammanhang en enklare form av "bygglov". Precis som för bygglov så ska anmälan lämnas in till kommunen med blankett, kontrollplan och ritningar som visar vad du vill göra. Vid både bygglov och anmälan får du inte börja bygga före du fått ditt startbesked.

En anmälan krävs i flera olika fall. Här nedanför kan du se några av de vanligaste fallen då du behöver lämna in en anmälan till kommunen:

Vad ska anmälan innehålla?

Förutom blanketten för din anmälan behöver du också beskriva vad du vill göra. Därför behövs det ritningar som visar hur projektet ska se ut när det är färdigt. Ju mer komplicerat ditt projekt är, desto mer behöver du beskriva vad du vill göra. Detsamma kan gälla om det du vill göra handlar om kulturhistorisk bebyggelse.