Omsorg & hjälp

I Ronneby ska alla känna sig delaktiga och ha möjlighet att leva ett meningsfullt liv. Vi arbetar för att alla ska kunna åldras tryggt i sitt eget hem och för att medborgare med en funktionsnedsättning ska ha samma förutsättningar som de utan.

Akut hjälp

Ring 112 - i nödsituationer

Vid omedelbar fara ring 112 (SOS Alarm)

Ring 1177 - sjukvårdsrådgivning

Vid frågor om sjukdomstillstånd

Nyheter

 • 2020-01-24

  Anmälan öppen till föräldrautbildning Komet

  Den 29 januari 2020 startar nästa utbildning i den populära Kometutbildningen som är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Deltagandet är kostnadsfritt och oregistrerat för dig som bor i Ronneby kommun.
 • 2020-01-07

  Ronneby kommun söker gode män och förvaltare till Överförmyndarnämnden

  Just nu finns det ett stort behov av nya gode män och förvaltare till Överförmyndarnämnden i Ronneby kommun.
 • 2019-12-16

  Dagcentral och mötesplatser i Ronneby kommun

  Från och med 1 januari 2020 kommer personalen på kommunens dagcentral och mötesplatser i centrala Ronneby att enbart erbjuda aktiviteter för besökarna. Lunchserveringen ställs in, men möjligheten att äta lunch tillsammans kvarstår.
 • 2019-12-12

  Totalförsvarsövning 2020

  Under 2020 är vi med i den nationella totalförsvarsövningen (TFÖ 2020) för att öva upp vår förmåga i kris och höjd beredskap.
 • 2019-10-31

  Bli sms-livräddare

  Nu kan du bli sms-livräddare i Blekinge! Den 1 november 2019 är startdatum för sms-livräddare i Blekinge. Du som är över 18 år och har en aktuell hjärt- och lungutbildning kan registrera dig som frivillig sms-livräddare genom att ladda ner appen SMSlivräddare och registrera dig i den.