Funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning eller någon form av psykisk ohälsa så är du välkommen till oss på Socialförvaltningens Funktionsstöd. Här hittar du information om hur du ansöker om stöd och vad vi kan hjälpa till med.

Vad är en funktionsnedsättning?

Att ha en funktionsnedsättning eller en psykisk ohälsa innebär att du på grund av skada
eller sjukdom kan behöva hjälp och stöd för att leva som andra och aktivt delta
i samhället. Det kan till exempel vara

  • begåvningsmässigt(utvecklingsstörning)
  • psykiskt(till exempel tvångssyndrom, ångest)
  • neuropsykiatriskt(till exempel ADHD, Aspergers syndrom)

Hur gör jag för att ansöka?

Våra LSS-handläggare tar emot din ansökan och kommer att kontakta dig inom kort för
att prata om dina stödbehov. Vi gör alltid en behovsprövning för att se om du har rätt till våra insatser. Många insatser riktar sig enbart till dig som har en varaktig funktionsnedsättning.

Du bestämmer själv vilken hjälp du vill ansöka om. Om du har en god man eller förmyndare kan denne hjälpa dig att söka.

Ansökan görs till LSS-handläggare på ansökningsblankett eller på mottagningstelefon.

Mottagning, information, ny ansökan

Måndag, onsdag och fredag 13.30-14.30
0457-61 83 00
social@ronneby.se