Personlig assistans

Detta kan du ansöka om fram till det att du fyller 65 år och om du på grund av stora och bestående funktionshinder behöver personligt anpassat stöd för att klara dina grundläggande behov.

En LSS-handläggare utreder och bedömer ditt behov av hjälp med din hygien, av- och påklädnad, äta måltider, kommunicera, förflytta dig eller annat som förutsätter ingående kunskap om ditt funktionshinder.

Om du bedöms ha rätt till stöd med de grundläggande behoven kan du också bedömas ha behov av hjälp med hushållsarbete eller stöd i aktiviteter utanför hemmet.

Vad just du behöver hjälp med är individuellt och varierar mycket. Det är också viktigt att du själv har stort inflytande över utformningen av assistansen.

Om du blir beviljad personlig assistans får du själv välja assistansanordnare, antingen kommunen eller mellan olika assistansföretag. Information om Ronneby Kommun som assistansanordnare finns att ladda ner, se nedan.

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.