Daglig verksamhet och sysselsättning

Om du är i yrkesverksam ålder (upp till 67 år) och inte har något arbete eller går i skolan kan du ha rätt till daglig verksamhet.

Vi erbjuder en meningsfull sysselsättning och individuellt anpassad verksamhet. Vi tar hänsyn till dina förutsättningar och individuella behov.

När du får beslut om sysselsättning kommer du att träffa sysselsättningens metodutvecklare.
Tillsammans gör ni upp en första plan om vad du ska göra på din sysselsättning.

Planen utgår från dina intressen och förmågor. Vi har olika enheter som möjliggör en varierad sysselsättning.

Vi har enheter med olika inriktningar exempelvis skapande verksamhet, parkarbete, caféverksamhet och restaurangarbete, administrativt arbete, budverksamhet, sinnesstimulerande verksamhet.

Lilla enheten

Oden

Hjulet Sörby

Kulturhuset Persborg

Individuella placeringar/praktik

Hur gör jag för att ansöka?

Ansökan görs till LSS-handläggare via e-tjänst Länk till annan webbplats. eller på mottagningstelefon, se kontaktuppgifter nedan.