Oden

Oden erbjuder en sysselsättning för dig som behöver mera stöd.

Här kan du göra aktivitet i grupp eller individuellt tillsammans med en arbetshandledare.

På Oden finns det olika aktivitetsrum som kan stimulera dina sinnen på olika sätt.

Vi erbjuder även utåtriktad verksamhet som t ex handling, sopsortering och friskvård.

Här finns kunskap om alternativ kommunikation.

För att göra din dag tydlig arbetar vi med schema som är anpassade efter dig.