Lilla enheten

En mindre arbetsplats för dig som har ett stort behov av struktur och rutiner.

Arbetsplatsen har en personaltät verksamhet med få deltagare.

Du kan arbeta enskilt eller i en mindre grupp.

Arbetsuppgifterna anpassas efter dina behov.

Du kan bland annat arbeta med:

  • Leveranser av kläder och mat till olika enheter inom kommunen.
  • Biltvätt
  • Sopsortering
  • Friskvård
  • Estetisk verksamhet
  • Pedagogiskt arbete
  • Avslappning

För att göra din dag tydlig arbetar vi med schema som är anpassade efter dig.

Arbetstiderna anpassas utifrån dina behov, vi har öppet 8-16 måndag-fredag.