Djur

Från och med den 1 januari 2009 är ansvaret för djurskyddet flyttat från kommunerna till länsstyrelserna. Om man vet eller misstänker att ett husdjur eller sällskapsdjur far illa ska man kontakta länsstyrelsen.

Vid frågor och ärenden som angår djurskydd ska du höra av dig till Länsstyrelsen i Blekinge länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, läs bidare genom länken här nedanför. Miljötillsynen på lantbruk är kvar i  kommunerna. Tillsyn inom hälsoskyddsområdet är också kvar, alltså sådana fall där djurhållning kan påverka människors hälsa.