Bostäder och offentliga lokaler

På följande sidor kan du ta del av information om bland annat bostadsmiljö, vilka lediga tomter som finns i kommunen och vad som gäller för tillsynen av offentliga lokaler.