Johannishus

I södra Johannishus finns en ny detaljplan som möjliggör byggnation av bostäder.

Här finns en detaljplan för bland annat friliggande bostäder. Du kan ta del av detaljplanen och dess bestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. genom vår kartportal. Du hittar också planhandlingarna här.

Kommunen avser att påbörja utbyggnation av detaljplanen i närtid.

Kontakta Mark- och exploateringsenheten på e-postadress mex@ronneby.se eller kommunens växel på nummer 0457-618000 för att få mer information om området.