Hållbar utveckling

Här finns samlad information om hur Ronneby kommun arbetar för en hållbar utveckling utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Ronneby kommun har tagit fram en hållbarhetsstrategi för att säkerställa att kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.

Här kan du läsa Ronneby kommuns hållbarhetsstrategi: Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 (pdf, 1 MB) Pdf, 1.1 MB.

3 cirklar med de tre hållbarhetsdimensionerna social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet.