Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi ska hushålla med tillgängliga resurser så att även framtida generationer kan få sina behov tillgodosedda.

Resurser ska användas genomtänkt och långsiktigt och det gäller oavsett om det är mänskliga och materiella resurser. Ekonomisk hållbarhet är exempelvis en fungerande bostads- och arbetsmarknad, medvetna materialval, väl underhållet fastighetsbestånd, anläggningar och övriga miljöer samt en långsiktigt fungerande lokal ekonomi.