Nyheter

 • Omsorg & hjälp

  Tänk om - inför skolavslutningen

  Tänk om logotype
  Under skolavslutning dricker många tonåringar för första gången. Det är inte alltid lätt att vara tonårsförälder, men du kan göra skillnad. Ta del av tips och råd för hur du kan ha ett bra samtal med din tonåring om alkohol. 


 • Omsorg & hjälp

  Nu söker vi jourhem


  Under åren 2017-2020 har Ronneby kommun i akuta situationer i snitt placerat fem barn i åldern 0-18, varje år. Nu söker vi ett jourhem som har som uppdrag att stå beredd att ta emot just dessa akuta placeringar i väntan på att barnet eller barnen kan flytta hem igen eller vidare till en långsiktig lösning.

 • Uppleva & göra

  Ronneby Live går live idag

  En karta över Ronneby med markörer (pins) i olika färger på. I ett hjärta står det "Vad vill du göra idag?"
  I dag fredag den 4 juni släpps Ronneby Live – live.ronneby.se! Ronneby Live är en ny teknisk lösning som samlar data från ”Internet of Things” och information från olika aktörers databaser till ett och samma gränssnitt.

 • Förskola & skola

  Parkdalaskolan - nu släpps ljuset in

  Innemiljön i halvfärdig skolbyggnad med vissa väggar målade och andra inte. Stora takfönster som släpper in dagsljus syns på bilden.
  Att bygga om en tidigare industribyggnad till en moderna 4-9-skola låter ovanligt, men i Ronneby kommun har vi valt att göra så. Läget för den nya Parkdalaskolan är topp och att återbruka är en av grundtankarna i kommunens många byggprojekt där hållbarhet står i fokus.

 • Uppleva & göra

  Fortsatt skärpta regionala råd i Blekinge – nya möjligheter för idrotten

  del av fotbollsplan där man ser grönt gräs och en hörnmarkering med vit färg
  Från och med den 1 juni ändras de regionala råden i Blekinge som möjliggör bland annat träningar och tävling för alla åldrar utomhus och även lägerverksamhet för barn och ungdomar tillåts. Därför blir det från och med den 1 juni tillåtet att både träna och tävla, oavsett ålder eller arrangör, på Ronneby kommuns utomhusanläggningar. Ronneby kommun öppnar även upp inomhusanläggningar för föreningsstyrda träningar för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

 • Näringsliv & arbete

  Hur påverkar du bilden av Ronneby? Det unika Ronneby. Det vi kallar platsvarumärket.

  Direktörsvillan i Brunnsparken
  Ett platsvarumärke byggs inifrån. Det är du som invånare som är den största ambassadören, som sprider en god känsla. Du som bor och verkar i vår kommun. Ett platsvarumärke är ett varumärke för en plats, en bild av en destination. Alla invånare, barn och vuxna, entreprenörer, verksamheter och besökare formar tillsammans platsvarumärket.

 • Omsorg & hjälp

  Matchningsplattformen Ronneby hjälper avslutas efter drygt ett år

  Bakgrund med olika matvaror och texten "Ronneby hjälper" i ett blått hjärta
  Ronneby kommuns äldre och personer i riskgrupp har erbjudits vaccin mot covid-19 och många har tackat ja. Därför finns inget behov längre för stödinsatserna inom ramen av Ronneby hjälper , plattformen som Ronneby kommun lanserade i början av pandemin för att matcha äldre medborgares behov med föreningar och organisationer som vill hjälpa till. Den 1 juni 2021 stängs plattformen Ronneby hjälper.

 • Bygga, bo & miljö

  LONA-projekt för ökad biologisk mångfald

  Bi som flyger vid en gul blomma
  Ronneby kommun arbetar för att öka den biologiska mångfalden i kommunens parker och grönområden. Nu har kommunen fått bidrag från Naturvårdsverket, så kallade LONA, för att kunna jobba ännu mer med att gynna vilda pollinatörer.