Nyheter

 • Omsorg & hjälp

  Har du vårt blivande jourhem?


  Under åren 2017-2020 har Ronneby kommun i akuta situationer i snitt placerat fem barn i åldern 0-18, varje år. Nu söker vi ett jourhem som har som uppdrag att stå beredd att ta emot just dessa akuta placeringar i väntan på att barnet eller barnen kan flytta hem igen eller vidare till en långsiktig lösning.

 • Näringsliv & arbete

  Lyckad satsning på nystartsjobb

  En vit kvinnas hand i en färgad persons hand.
  Satsningen på nystartsjobb har slagit väl ut. I år har Ronneby kommun fokuserat på att samarbeta och skriva avtal med föreningar på landsbygden för att få långtidsarbetslösa i sysselsättning. I några fall har nystartsjobben lett till förlängda anställningar. Totalt har 117 personer fått anställning via nystartsjobb.


 • Uppleva & göra

  Fler kan träna och bada i Ronneby

  Glada barn åker på en ring ner för en vattenrutschkana med vatten som stänker
  Ronneby kommun har fattat nya beslut då Folkhälsomyndigheten och regeringen meddelade att ytterligare lättnader av restriktionerna för att undvika smittspridning av covid-19 träder i kraft den 15 juli. I Ronneby innebär det bland annat att fler kan träna på kommunala idrottsanläggningar och fler kan bada på Brunnsbadet.

 • Bygga, bo & miljö

  Beslut om delvis demontering av Snittingedammen

  Snittingedammen
  I december 2020 beslutade Ronneby kommun att sänka av dammen vid Snittingefallet, Bräkneån, till följd av risk för människors liv och hälsa med hänsyn till dammanläggningens stabilitet och höga flöden i ån. Efter avsänkningen har Ronneby kommun med stöd av extern sakkunnig expertis fortsatt att utreda dammens stabilitet och hantering av den akuta åtgärden. Bland annat har stabilitetsberäkningar för vattennivå och hydrauliska beräkningar utförts. Resultaten visar att Snittingedammen inte kan fyllas upp helt eller delvis utan att äventyra anläggningens stabilitet. Mot bakgrund av genomförda beräkningar har Ronneby kommun beslutat att vidta ytterligare åtgärder.

 • Uppleva & göra

  I Ronneby finns de enkla upplevelserna som kryddar sommarens äventyr

  Hedda Igelkott och Trolly.
  Ronneby Turistinformation fyller på familjens idéer med några fina bucket list´s för dagar då allt kan hända. Enkla upplevelser som kryddar sommarens äventyr. Många av aktiviteterna är dessutom helt gratis.

 • Förskola & skola

  Coronapandemin la grunden till ny utomhusgrupp på förskola

  naturmaterial är anordnad på en stor pappersbit. Barn och en vuxen person sitter runt detta. Det är utomhus och alla har varma kläder på sig.
  När det blev för många barn på förskolan Junibacken i Kallinge i början av året och coronapandemin tvingade fram alternativa idéer startade man en ny utegrupp på avdelningen Hoppetossan. Då förvandlades skogen och backen vid Lönnamohagen, som ligger precis bakom förskolan, till en alternativ undervisningsmiljö.

 • Förskola & skola

  Peab kommer att bygga nya Persborgs förskola

  Ritning i perspektiv av nya förskolan
  Ronneby kommun har tecknat avtal med Peab för nybyggnation av Persborgs förskola i Ronneby. Projektet innehåller rivningen av Skogsgårdsskolans gamla lokaler och nybyggnation av en modern förskola på samma plats.

 • Näringsliv & arbete

  Samarbete med privata näringen har gett feriearbete åt unga

  Tre unga män som står i en dörröppning vid en innergård till en restaurang.
  Med hjälp av den privata näringen har Ronneby kommun även i år kunnat garantera alla 17-åringar i kommunen ett feriearbete.