Nyheter

 • Bygga, bo & miljö

  Rösta på namnförslag till Ronnebys torg

  Torget i Ronneby med fontänen i förgrunden
  Under september - oktober månad 2020 har alla som velat fått lämna förslag på ett namn till Ronnebys torg.

 • Omsorg & hjälp

  En vecka fri från våld 2020

  Bildmärke för temaveckan En vecka fri från våld.
  En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka med fokus på det förbyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Budskapet är att våld går att förebygga.

 • Omsorg & hjälp

  Tillsammans för ett tryggare Ronneby - november

  Hand med polishandskar håller upp en plastpåse med hasch
  För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras en månadsvis sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat socialtjänsten och polisen.

 • Bygga, bo & miljö

  Två viktiga dagar:
  Brandvarnardagen & Batteribytardagen

  Text Testa din brandvarane med en tecknad hand som trycker på testknappen på brandvarnaren.
  Den 1 december är det Brandvarnardagen och den 2 december är det Batteribytardagen. Testa din brandvarnare så att den fungerar – och fundera på om du behöver flera. Passa på att byta batterier när du ändå är igång! ​Det är enkelt, det går snabbt och det kan vara en av de viktigaste sakerna du gör på hela året.

 • Näringsliv & arbete

  Ronneby kommuns stöd för det lokala näringslivet under Coronakrisen

  Som en av många åtgärder för att stötta det lokala näringslivet samverkar Ronneby kommun aktuellt med Ronneby Handel- och Intresseförening vid lanseringen av Ronnebys första nätgalleria ”Handla lokalt i Ronneby”. För Ronnebys invånare innebär detta att det blir både enklare och under rådande pandemi mycket säkrare att handla lokalt. Mer information kommer vid lanseringen senare i veckan.

 • Förskola & skola

  Gymnasieskolan Knut Hahn kombinerar när- och fjärrundervisning

  Med start onsdagen den 25 november 2020 kommer elever på de högskoleförberedande programmen och delar av introduktionsprogrammen på Gymnasieskolan Knut Hahn kombinera närundervisning med fjärrundervisning. Beslutet har fattats för att undvika trängsel i korridorerna och skolans matsal.


 • Uppleva & göra

  Samma lånekort i fyra kommuner

  Tre glada låntagare med böcker i händerna på biblioteket.
  Blekingebiblioteken gör gemensam sak! Ronneby, Karlshamn, Sölvesborg, och Olofström tillsammans blir Blekingebiblioteken. Du kommer att kunna använda samma lånekort i våra fyra kommuner.

 • Förskola & skola

  Hobyskolans nya kök är invigt

  Fyra personer och ett barn. Barnet håller i en sax och ska strax klippa invigningsbandet till den nya matsalen.
  Under sommaren och hösten har Hobyskolans kök byggts om. I måndags serverades skolbarnen den första lunchen som lagats i det nya köket.