Arbeten vid Snäckebacksskolan - Esplanaden avstängd för trafik

Snäckebacksskolan är numera en byggarbetsplats. Därför är området inhängnad och Esplanaden kommer under byggtiden att vara avstängd för trafik, med undantag för boende. Även gång- och cykeltrafik kommer att ledas om. Grannar och andra berörda verksamheter kommer att få mer detaljerad information löpandes.

Du kan läsa mer om nya Snäckebacksskolan här.