Tillgänglighet

Här hittar du Ronneby kommuns tillgänglighetsredogörelse. Här redogör vi vilka brister det finns i tillgänglighet för kommunorganisationens webbplatser och digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Som riktlinje har vi att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss om du upptäcker brister i tillgänglighet

Om du upptäcker en brist som inte finns med i redogörelsen så tar vi gärna emot information om den.

Rapportera tillgänglighetsbrister