Torg och allmänna platser

Ronneby har flera torg och allmänna platser som används flitigt, till exempel för torghandel och olika evenemang. På dessa sidor finns information om torghandel och olika tillstånd för allmänna plater. Här finns även information om lekplatser, parker, grönområden och planteringar.