Fel- och serviceanmälan till Ronneby kommun

Här hittar du fel- och serviceanmälan till kommunen och de kommunala bolagen. Vart du ska anmäla olika fel och önskemål beror på vad det gäller och vem som har hand om frågor.

Vilken ska jag välja?

Länkarna nederst på sidan leder till olika instanser inom kommunkoncernen som har hand om olika frågor:

Fel- & serviceanmälan Ronneby kommun

Här kan du lämna synpunkter eller anmäla fel när det gäller gatubelysning, gator, cykelvägar, snöröjning, lek- och badplatser, parker, konstverk, kommunala fastigheter och anläggningar.

Felanmälan till Miljöteknik

Här anmäler du fel och kan lämna synpunkter om kommunalt vatten och avlopp, fjärrvärme, renhållning, fiber och el.

Serviceanmälan till Ronnebyhus

Här anmäler du fel och servicebehov som gäller de kommunala bostäderna och bostadsområdena som Ronnebyhus äger och har hand om.

Service- & felanmälan till ABRI

Här anmäler du fel och servicebehov som gäller de industrifastigheter och miljöer som ABRI äger och har hand om.