Äldre

Här har vi samlat information om vad vi kan göra för dig som är senior i Ronneby kommun.

Vi arbetar för att du som önskar ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Om du inte längre klarar av att bo kvar i det egna hemmet eller behöver hjälp under en kortare tid, kan Ronneby kommun erbjuda någon form av boende efter att du ansökt om hjälp. Det gör du via våra biståndshandläggare.

Du som har behov av hjälp för att klara din vardag kan ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen.

Äldrenämnden fattar beslut för verksamhetens inriktning och mål.
Samtlig personal inom äldreomsorgen har tystnadsplikt.