Korttidsvistelse

Korttidsvistelse finns med olika inriktning, kan ges i rehabiliterande syfte efter tid på sjukhus, som avlastning i form av växelvård för anhörig som vårdar närstående i hemmet eller som hospiceinriktad vård vid svåra sjukdomstillstånd.

På korttidsvistelser ges omvårdnad och service dygnet runt. Det finns sjuksköterska tillgängligt dygnet runt och rehabpersonal kontaktas vid behov.

Korttidsvistelsen kan variera i tid beroende på vilket behov och vilken form av korttidsvistelse som är aktuell. Behovet varierar från en till några veckor i följd, dock högst fyra veckor.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse i rehabiliterande syfte finns på Ågårdsbo (Hälsovägen 1).

Växelvård

Växelvård vänder sig till personer som vårdas i det egna hemmet och är en planerad avlastning för den som vårdar en närstående i hemmet. Finns på Ågårdsbo (Hälsovägen1).

För mer information kontakta biståndshandläggare.