Anhöriga och frivilliga

Kommunen erbjuder stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Kommunens stöd är inte kopplat till att man vårdar eller stödjer en närstående med viss sjukdom eller diagnos, viss ålder eller typ av funktionsnedsättning.

Kontaktperson för anhörigstöd

Maria Sibbesson
0457 -61 77 76
maria.sibbesson@ronneby.se