Ansökning bistånd

Ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende) kan göras digitalt direkt på webben eller genom att skriva ut ansökningsblanketter.

Läs igenom informationen på den här sidan och logga sedan in med mobilt bank-id eller annan e-legitimation för att ansöka digitalt.

Utskriftsbara blanketter finner du via länken Utskriftsbar ansökan nedan. Här finner du även blanketter för inkomstförfrågan, autogiroanmälan och ansökan om dubbla kostnader.

Hjälp i hemmet, hemtjänst

Hemtjänsten är basen för äldreomsorgen i Ronneby kommun. Vi vill ge dig möjlighet till ett tryggt kvarboende hela livet.

Du kan ansöka om praktisk hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad. Hjälp i hemmet kan vara t ex städning, tvätt, inköp eller tillredning av enklare måltider. Personlig omvårdnad kan vara att få hjälp att sköta sin personliga hygien, toalettbesök eller hjälp med att komma i och ur sängen. Ronneby kommun tillämpar valfrihet inom hemtjänsten.

Vård- och omsorgsboende

Ronneby kommun försöker alltid att erbjuda vård och omsorg i hemmet så att du som är äldre kan bo kvar i den egna bostaden. Om behovet inte kan tillgodoses i det egna hemmet, kan vård- och omsorgsboende vara ett alternativ. Ronneby kommun tillämpar valfrihet inom vård- och omsorgsboende.

Bra att tänka på

Beskriv i din ansökan vilket behov av stöd du har. Du får gärna beskriva varför behovet av stöd finns och varför det inte kan tillgodoses på annat sätt. I ansökan får du gärna nämna något om hur din sociala situation ser ut. Detta kan vara hur du bor samt hur ditt sociala nätverk ser ut.

Ansökan kopplas ihop med det BankID som används vid inloggningen till e-tjänsten. Det är därför viktigt att det BankID som används, tillhör den som ansöker om bistånd.

OBS! Onsdagen den 22 maj är e-tjänsten STÄNGD 11:00-13:00 pga servicefönster.

Ansök digitalt här
Utskriftsbar ansökan

Träffa biståndshandläggare

Vid inkommen ansökan kontaktar biståndshandläggaren dig och ni bokar tid för ett personligt möte i din bostad eller eventuellt möte på telefon. Du väljer om du vill ha med någon på mötet, exempelvis en anhörig eller vän.

Syftet med mötet är att biståndshandläggaren under samtalet med dig ska få en bild av dina behov och din situation, som underlag för ett beslut.

Exempel på sådant som ni kommer att prata om under mötet:

  • hur ditt boende och din närmiljö ser ut
  • din fysiska och psykiska hälsa
  • hur din vardag ser ut
  • hur du klarar att uträtta olika ärenden och göromål
  • vad du har för intressen

Du har rätt att ansöka om vad du vill, men det är biståndshandläggaren som beslutar om vilket stöd du blir beviljad.

Beslut

Biståndshandläggaren gör en utredning och beslutar om vilket stöd du har rätt till. Beslutet kallas biståndsbeslut. Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan.

Att få avslag på en ansökan betyder att ansökan inte beviljas eller godkänns. Får du avslag på din ansökan kan du överklaga. Du måste överklaga inom tre veckor efter att du fått beslutet. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med hur du gör om du vill överklaga.

Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov eller önskemål förändras.

Välja utförare

Ronneby kommun tillämpar valfrihet i hemtjänsten. Tanken med valfrihet i hemtjänsten är att du som kund själv väljer den utförare du anser vara bäst - på så sätt kan du påverka kvaliteten på hemtjänsten.

Så här väljer du
När du ansöker om hemtjänst hos kommunens biståndshandläggare informeras du om vilka leverantörer du kan välja mellan. Biståndshandläggaren kontaktar den leverantör du valt som sedan kontaktar dig.

Kommunens hemtjänst finns kvar som valmöjlighet. Om du inte gör något val blir det automatiskt kommunens hemtjänst som utför de beviljade insatserna hos dig.

Om du inte är nöjd kan du när som helst välja ny utförare. Du behöver inte ange något skäl till bytet och du kan byta så ofta du vill.

Samma avgift oavsett utförare
Din hemtjänstavgift är densamma oavsett om du väljer kommunens hemtjänst eller någon annan leverantör. Det är också alltid kommunen som skickar faktura på avgiften även om det är ett privat företag som utför din hemtjänst.

Logga in med e-legitimation

För att logga in i e-tjänsten behöver du en e-legitimation (till exempel BankID) och vara folkbokförd i Ronneby kommun. E-legitimation är en säker identifiering av dig på internet. Det är också ett säkert sätt för oss som myndighet att skydda dina personuppgifter. Om du saknar e-legitimation kontaktar du din bank.

Information om e-legitimation på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Möjlighet finns för anhörig att logga in i e-tjänsten med sin e-legitimation och få tillgång till närståendes ansökan och beslut, efter att ansökan har tagits emot. Personen som ansöker om tjänst/insats meddelar sin biståndshandläggare, som lägger upp behörighet. Ta kontakt med biståndshandläggaren för mer information.