Färdtjänst

Färdtjänsten hanteras av Region Blekinge och är en del av kollektivtrafiken. Det ingår i det som brukar kallas serviceresor och körs med mindre fordon dörr till dörr.

Du samåker med andra och får vara beredd på att resan kan ta längre tid än en direktresa. Resor i färdtjänsten kan i viss mån anpassas till den enskildes behov genom olika tilläggstjänster. Hjälpmedel som rollator och rullstol får tas med vid resa och chauffören kan hjälpa dig i större utsträckning än i den allmänna kollektivtrafiken.

Gå till Region Blekinges hemsida för att läsa mer och boka färdtjänst. Länk till annan webbplats.

Kontakta en handläggare på färdtjänst för att boka resa

Telefon: 0455-233 90
Telefontid: 09.00-12.00