Demens

Att glömma är naturligt, oavsett om du är gammal eller ung. Vi glömmer till exempel namn och var vi lägger saker. Men all glömska är inte naturlig. När glömskan tilltar och är till besvär är det inte längre en naturlig del av det normala åldrandet, utan kan vara tecken på en demenssjukdom.

Demens är många olika sjukdomar

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som orsakar skador på hjärnans nervceller. De intellektuella, känslomässiga och praktiska funktionerna försämras. Demenssjukdom kan bero på att hjärnceller förtvinar och dör i onormal omfattning som vid Alzheimers sjukdom, Lewy Body demens, Parkinson demens och pannlobsdemens. Typiskt för dessa sjukdomar är att de kommer smygande. Även störningar i blodcirkulationen som blodproppar eller blödningar kan ge demenssjukdom, vid s.k. vaskulärdemens (blodkärlsdemens) kommer symtomen ofta plötsligt

Symtom vid demenssjukdom

Symtomen kan komma långsamt och kan vara svåra att upptäcka i tidigt skede. Vanliga symtom är:

  • Glömska, försämrat närminne
  • Svårt att hitta rätt ord och uttrycka sig
  • Sämre koncentrationsförmåga
  • Nedsatt initiativförmåga
  • Svårt att hitta i van miljö
  • Förvirring
  • Mardrömmar och synhallucinationer
  • Personlighetsförändringar

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterska utför utredningar vid minnesproblem, ger råd och stöd till personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt ger handledning till kommunens personal.

Demenssjuksköterska
Helena Richardsson
0457- 61 77 49

Demenssjuksköterska
Jörgen Persson
0457- 61 86 07