Dagverksamhet för personer med demenssjukdom


Gläntan på Vidablick är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.

Dagverksamheten har öppet alla vardagar. 

Syftet är att ge personer med demenssjukdom tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter. Verksamheten fungerar även som avlastning för dig som lever tillsammans med en person med demenssjukdom.

För att få komma till dagverksamhet Gläntan måste du göra en ansökan.

Ansökan sker antingen genom att du fyller i vår ansökningsblankett eller tar kontakt med en av våra biståndshandläggare.