Miljö och hälsa

På de här sidorna kan du läsa om vår offentliga kontroll av olika livsmedelsföretag som till exempel butiker, restauranger, förskolekök och äldreomsorgskök med mera. Som livsmedelsföretagare är det du som ansvarar för att uppfylla livsmedelslagstiftningens regler och detta kontrollerar vi när vi är ute på företagen. Vi utreder även klagomål och misstänkta matförgiftningar som gäller livsmedelsföretagen i Ronneby kommun.

Du hittar även information om det arbete vi har som gäller hälsoskydd som innebär tillsyn på till exempel solarium, frisörsalonger, förskolor med flera verksamheter. Vi utreder även ärenden som gäller andra störningar mot människors hälsa och som inte är tillfälliga som exempelvis buller. Vi utför också tillsyn över rökfria miljöer, tobaksförsäljning och receptfria läkemedel i kommunen.