Miljö och hälsa

Här hittar du information om hälsoskydd vilket innebär tillsyn av till exempel solarium, frisörsalonger, förskolor med flera verksamheter. Vi utreder även ärenden som gäller andra störningar mot människors hälsa och som inte är tillfälliga som exempelvis buller. Vi utför också tillsyn över rökfria miljöer, tobaksförsäljning och receptfria läkemedel samt livsmedelskontroll i kommunen.

Ronneby kommun arbetar strategiskt med hållbarhetsfrågor. Du kan läsa mer om samhällsutveckling och hållbarhet på fler platser på vår webbplats.

Kontakt

Miljötillsyn och hälsoskydd:
mbf@ronneby.se