Miljö och hälsa

På dessa sidor kan du läsa om vad som gäller för miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll med mera.

Miljö- och hälsoskyddet omfattar många olika företeelser och ofta kan ett ärende behöva behanlas ur flera olika synvinklar. Hör gärna av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få veta mer om vad som gäller i just ditt fall.