Kemikalier

Giftfri miljö, ett av Sveriges miljökvalitetsmål lyder: "Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden."

För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. behöver alla berörda ta sin del av ansvaret. Företag, verksamhetsutövare, myndigheter och konsumenter kan alla bidra på sitt sätt. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska var uppnått inom en generation.

Miljömedveten bilägare?

Läs om hur du blir en miljömedveten bilägare på Håll Sverige Rents hemsida.

Miljömedveten båtägare?

Använder du den miljövänligare alkylatbensinen till din båtmotor? Om inte - klicka på den underrubriken i vänsterkolumnen. Där hittar du också broschyren "Båtliv - ett rent nöje!" och tips om båtbottenfärger.

Håll Sverige Rents Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida finner du ännu mera information om ett miljömedvetet båtliv.

Konstnär?

Känner du till att gula och röda konstnärsfärger ofta innehåller kadmium, men att du med enkla medel kan förhindra att det sprids till naturen? Läs mer på Kemikalieinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.