Miljöskydd

På följande sidor om miljöskydd hittar du information om vad som gäller för förorenad mark, cisterner, farlig verksamhet och vilket miljöskydd som berör företag med mera.

Det är många olika verksamheter och områden som kan beröras av miljöskydd så är du osäker på vad som gäller för just dig, tveka inte att höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen för att få veta mer.