Anmälan och tillståndsplikt

Om du har djur i din lantbruksverksamhet kan den vara anmälnings- eller tillståndspliktig. Ta gärna hjälp av portalen Miljöhusesyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att på ett samlat sätt hålla reda på vilka regler som du behöver hålla reda på.

Anmälan

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för verksamheter med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter. Anmälan görs till den kommunala miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöbalken ska såväl stor som liten lantbruksverksamhet ha en bra egenkontroll. Egenkontrollen vägleder dig till att följa lagar och regler. I Miljöhusesyn finns ett exempel på egenkontroll som fungerar mycket bra att använda.

Tillstånd

Verksamheter som kräver tillstånd söker detta hos Länsstyrelsen i Blekinge Län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I miljöprövningsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa om vilka verksamheter som kräver tillstånd.

Djurenheter

För att veta om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig måste djurenheterna tas fram. Även vid beräkning av lagringsutrymme för stallgödsel behöver du veta hur många djurenheter som finns i verksamheten. När antalet djurenheter beräknas för gården ska ett medeltal över hela kalenderåret räknas ut.