Anmälan och tillståndsplikt

Om du har djur i din lantbruksverksamhet kan den vara anmälnings- eller tillståndspliktig.

Anmälan

Anmälningsplikt enligt miljöbalken gäller för verksamheter med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter. Anmälan görs till den kommunala miljö- och byggnadsnämnden. Enligt miljöbalken ska såväl stor som liten lantbruksverksamhet ha en bra egenkontroll. Egenkontrollen vägleder dig till att följa lagar och regler. I Miljöhusesyn finns ett exempel på egenkontroll som funkar mycket bra att använda.

Tillstånd

Tillståndspliktig verksamhet söker tillstånd hos Länsstyrelsen Blekinge Län. Läs vidare via länken till miljöprövningsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om vilka verksamheter som är tillståndspliktiga.

Djurenheter

För att veta om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig måste djurenheterna tas fram. Även vid beräkning av lagringsutrymme för stallgödsel behöver du veta hur många djurenheter som finns i verksamheten. När antalet djurenheter beräknas för gården ska ett medeltal över hela kalenderåret räknas ut.