Framtidens skolor

Det planeras för två nya grundskolor och förskolor för lärare och elever i Ronneby kommun. I nya projekt väcks många frågor. Här har vi samlat några svar och informerar om det som är på gång.

Vill du veta mer och tycka till? Hör av dig till oss.

Kontakt

Projektledare
Monica Sjövind
monica.sjovind@ronneby.se


 • Möt Parkdalaskolans rektorer - del 2

  Redan under 2020 har rektorerna för nya Parkdalaskolan utnämnts. Det är Ulrika Lundin, Petra Granlund och Camilla Radovan som tillsammans kommer att bilda ett rektorsteam för Ronnebys första 4-9-skola. I den första delen presenterade vi Ulrika Lundin. I den andra delen möter vi nu Camilla Radovan Movind.

 • Möt Parkdalaskolans rektorer - del 1

  Redan under 2020 har rektorerna för nya Parkdalaskolan utnämnts. Det är Ulrika Lundin, Petra Granlund och Camilla Radovan som tillsammans kommer att bilda ett rektorsteam för Ronnebys första 4-9-skola. De närmaste veckorna kommer vi att presentera alla tre rektorer i en personlig intervju. Först ut är Ulrika Lundin.

 • Rektorernas första besök på nya Parkdalaskolan

  Om cirka fem månader ska skolan vara redo att ta emot eleverna. I förra veckan var det äntligen dags för rektorerna för nya Parkdalaskolan att göra ett första besök på plats.

 • Peab kommer att bygga nya Persborgs förskola

  Ronneby kommun har tecknat avtal med Peab för nybyggnation av Persborgs förskola i Ronneby. Projektet innehåller rivningen av Skogsgårdsskolans gamla lokaler och nybyggnation av en modern förskola på samma plats.

 • Parkdalaskolan - nu släpps ljuset in

  Att bygga om en tidigare industribyggnad till en moderna 4-9-skola låter ovanligt, men i Ronneby kommun har vi valt att göra så. Läget för den nya Parkdalaskolan är topp och att återbruka är en av grundtankarna i kommunens många byggprojekt där hållbarhet står i fokus.

 • Upphandling Snäckebacksskolan har överklagats

  Upphandlingen av totalentreprenad för rivning, om- och tillbyggnation av Snäckebacksskolan har överklagats. Därmed pausas den aktuella tilldelningen och Ronneby kommun inväntar prövning av överklagan hos förvaltningsrätten.

 • Vem ska bygga nya Persborgs förskola?

  Hittills har mycket fokus i projektet Framtidens skolor legat på de nya skolbyggnaderna för Parkdalaskolan och Snäckebacksskolan. Nu går även den första kommunala förskolan in i en mer aktiv fas. Ronneby kommun annonserar upphandlingen av nya Persborgs förskola.

 • Vägarbeten vid nya Parkdalaskolan

  Det kommer att genomföras många förändringar kring korsningen där nya Parkdalaskolan och Wellness gym ligger, på Angelskogvägen och i hela närområdet under våren.

 • Nybyggnationen av Snäckebacksskolan går in i nästa fas

  Efter flera års förarbete går nu även den andra skolan i projektet Framtidens skolor in i nästa fas. Ronneby kommun annonserar upphandlingen av nya Snäckebacksskolan.

 • Parkdalaskolan - Ta en tjuvtitt inne i den nya skolan

  Utifrån sett är nya Parkdalaskolan fortfarande bara en byggarbetsplats, men det börjar hända mycket inomhus så att vi har valt att bjuda på en tjuvtitt inne i den nya skolan. Följ med.

 • Mycket berg ska bort för Parkdalaskolans nya idrottshall

  Intill Parkdalaskolan ska en helt ny idrottshall få plats, där det idag syns enbart grus och berg. Under fem veckor har sprängningsarbeten genomförts med upp till fyra grävmaskiner och två borrvagnar som arbetar för att få bort berg och få ner ledningar i marken.

 • Parkdalaskolan växer fram

  Sedan mitten av mars har arbetet i kvarteret Svarven tagit fart. Byggstaketet är på plats och de invändiga rivningsarbetena i den gamla industrilokalen är snart avslutade. Nya Parkdalaskolan växer fram.

 • Nya Skogsgårdens förskola ritas

  Det finns ett stort behov av förskoleplatser i Ronneby kommun. Därför planeras både tillfälliga moduler vid befintliga förskolor & för nybyggnation och ombyggnation. Ta del av skisserna för nya Skogsgårdens förskola.

 • Dynacon bygger nya Parkdalaskolan i Ronneby kommun

  Ronneby kommun har idag tecknat avtal för byggnation av nya Parkdalaskolan med Dynacon Construction Blekinge AB.

 • Ny upphandling av skolbyggnad Parkdalaskolan

  Då överklagan av detaljplanen har dragits tillbaka annonserar Ronneby kommun upphandlingen av skolbyggnad Parkdalaskolan. Upphandlingen innefattar både ombyggnaden av den befintliga industrifastigheten till en modern 4-9-skola och nybyggnation av en idrottshall.

 • Nya detaljplanen för Parkdalaskolan överklagad

  Den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, där nya skolan Parkdalaskolan, ska byggas har överklagats av bland andra företaget Alfa Laval.

 • Ny detaljplan beslutad för kvarteret Svarven

  Den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, där Parkdalaskolan ska byggas,  är nu beslutad och antagen av politikerna i kommunfullmäktige.

 • Ny förskola på gång i Kallinge

  Det finskägda fastighetsbolaget Hoivatilat ansöker om bygglov hos Ronneby kommun, för att få bygga en ny förskola med plats för 120 barn på Slättagårdsvägen i Kallinge.

 • Ny tidplan för Framtidens Skolor antagen i kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 28 mars en ny tidplan för Framtidens Skolor. Tidplanen innebär att den nya detaljplanen för kvarteret Svarven (Parkdalaskolan) ska vara klar till maj-juni i år, och att Parkdalaskolan kan vara inflyttningsklar i juni 2021.

 • Den nya skolan får namnet Parkdalaskolan

  Utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommuns har beslutat att den nya skolan i kvarteret Svarven, i centrala Ronneby, ska heta Parkdalaskolan.

 • Snäckebacksskolan rivs och byggs upp igen

  Kommunfullmäktige i Ronneby har beslutat att riva den gamla Snäckebackskolan och bygga en ny.

 • Modern miljöanpassad förskola ska byggas när Skogsgårdsskolan rivs

  Ronneby kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 att Skogsgårdsskolan ska rivas för att ge plats åt en ny miljöanpassad förskola med 12 avdelningar inklusive nattis.

 • Utställning Framtidens skolor

  En vandringsutställning med skisser och ritningar av de nya skolorna finns under sommaren i Stadshuset. Till hösten kommer utställningen att flytta ut till grundskolorna i kommunen.

 • Framtidens skolor – Kommunfullmäktige antar ny tidplan

  Ronneby kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2018 en ny tidplan för arbetet i projektet Framtidens skolor. Enligt den nya planen ska 4-9 skolan i kvarteret Svarven stå färdigt i maj 2020 och Snäckebacksskolans ombyggnad till 4-9 skola avslutas innan sommaren 2022. Det innebär en förändring mot den tidigare planeringen med ett år.


 • Framtidens skolor - ABRI avbryter upphandlingen

  Vid ett extra sammanträde den 13 mars 2018 tog ABRIs styrelse beslut att avbryta pågående upphandling avseende ombyggnation av kv. Svarven 1.