Framtidens skolor

Det planeras för två nya grundskolor och förskolor för lärare och elever i Ronneby kommun. I nya projekt väcks många frågor. Här har vi samlat några svar och informerar om det som är på gång.

Vill du veta mer och tycka till? Hör av dig till oss.

Kontakt

Projektledare
Monica Sjövind
monica.sjovind@ronneby.se


 • Parkdalaskolan växer fram

  Sedan mitten av mars har arbetet i kvarteret Svarven tagit fart. Byggstaketet är på plats och de invändiga rivningsarbetena i den gamla industrilokalen är snart avslutade. Nya Parkdalaskolan växer fram.

 • Nya Skogsgårdens förskola ritas

  Det finns ett stort behov av förskoleplatser i Ronneby kommun. Därför planeras både tillfälliga moduler vid befintliga förskolor & för nybyggnation och ombyggnation. Ta del av skisserna för nya Skogsgårdens förskola.

 • Dynacon bygger nya Parkdalaskolan i Ronneby kommun

  Ronneby kommun har idag tecknat avtal för byggnation av nya Parkdalaskolan med Dynacon Construction Blekinge AB.

 • Ny upphandling av skolbyggnad Parkdalaskolan

  Då överklagan av detaljplanen har dragits tillbaka annonserar Ronneby kommun upphandlingen av skolbyggnad Parkdalaskolan. Upphandlingen innefattar både ombyggnaden av den befintliga industrifastigheten till en modern 4-9-skola och nybyggnation av en idrottshall.

 • Nya detaljplanen för Parkdalaskolan överklagad

  Den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, där nya skolan Parkdalaskolan, ska byggas har överklagats av bland andra företaget Alfa Laval.

 • Ny detaljplan beslutad för kvarteret Svarven

  Den nya detaljplanen för kvarteret Svarven, där Parkdalaskolan ska byggas,  är nu beslutad och antagen av politikerna i kommunfullmäktige.

 • Ny förskola på gång i Kallinge

  Det finskägda fastighetsbolaget Hoivatilat ansöker om bygglov hos Ronneby kommun, för att få bygga en ny förskola med plats för 120 barn på Slättagårdsvägen i Kallinge.

 • Ny tidplan för Framtidens Skolor antagen i kommunfullmäktige

  Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 28 mars en ny tidplan för Framtidens Skolor. Tidplanen innebär att den nya detaljplanen för kvarteret Svarven (Parkdalaskolan) ska vara klar till maj-juni i år, och att Parkdalaskolan kan vara inflyttningsklar i juni 2021.

 • Den nya skolan får namnet Parkdalaskolan

  Utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommuns har beslutat att den nya skolan i kvarteret Svarven, i centrala Ronneby, ska heta Parkdalaskolan.

 • Snäckebacksskolan rivs och byggs upp igen

  Kommunfullmäktige i Ronneby har beslutat att riva den gamla Snäckebackskolan och bygga en ny.

 • Modern miljöanpassad förskola ska byggas när Skogsgårdsskolan rivs

  Ronneby kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2018 att Skogsgårdsskolan ska rivas för att ge plats åt en ny miljöanpassad förskola med 12 avdelningar inklusive nattis.

 • Utställning Framtidens skolor

  En vandringsutställning med skisser och ritningar av de nya skolorna finns under sommaren i Stadshuset. Till hösten kommer utställningen att flytta ut till grundskolorna i kommunen.

 • Framtidens skolor – Kommunfullmäktige antar ny tidplan

  Ronneby kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2018 en ny tidplan för arbetet i projektet Framtidens skolor. Enligt den nya planen ska 4-9 skolan i kvarteret Svarven stå färdigt i maj 2020 och Snäckebacksskolans ombyggnad till 4-9 skola avslutas innan sommaren 2022. Det innebär en förändring mot den tidigare planeringen med ett år.


 • Framtidens skolor - ABRI avbryter upphandlingen

  Vid ett extra sammanträde den 13 mars 2018 tog ABRIs styrelse beslut att avbryta pågående upphandling avseende ombyggnation av kv. Svarven 1.

 • Klartecken för ritningar av nya Snäckebacksskolan

  Vid sitt senaste sammanträde den 22 februari 2018 ställde sig Utbildningsnämnden enhälligt bakom de presenterade ritningarna för nya Snäckebacksskolan. Om- och tillbyggnaden kommer att påbörjas till sommaren 2019.

 • Utbildningsnämnden ställer sig bakom ritningarna för nya grundskolan

  Utbildningsnämnden har den 16 november 2017 tagit beslut att ställa sig bakom ritningarna som ska ligga till grund för den nya 4-9-skolan i kvarteret Svarven 1.

 • Framtidens skolor – ABRI bygger ny 4-9-skola i kvarteret Svarven 1

  Med dagens beslut i Ronneby kommunfullmäktige får det kommunägda fastighetsbolaget ABRI i uppdrag att investera upp till 125 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 till en ny 4-9-skola med plats för 650-700 elever.

 • Nya beslut i frågan om Framtidens skolor

  ABRIs styrelse har den 21 augusti 2017 tagit beslut att investera upp till 125 miljoner kronor i om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 för att långsiktigt kunna hyra ut fastigheten till Utbildningsförvaltningen som en av Framtidens skolor. Detta under förutsättning att Ronneby kommunfullmäktige fattar beslut om detta vid sitt möte den 28 september 2017.

 • Positivt beslut om nya skolor och förskolor i Ronneby

  Dagens positiva beslut i Ronneby Kommunfullmäktige innebär startskottet för att bygga två nya grundskolor i centrala Ronneby samt två nya förskolor i Kallinge och Ronneby. Dessutom beslutades att ny- och ombyggnationen av Snäckebacksskolan till en 4-9-skola ska ske i kommunal regi och påbörjas sommaren 2018. Vad gäller Skogsgårdsskolans ombyggnad bedöms denna behöva utredas ytterligare varför en byggstart sannolikt dröjer till 2020.