Framtidens skolor

Fram till 2021 bygger vi två nya grundskolor och två nya förskolor för lärare och elever i Ronneby kommun. I nya projekt väcks många frågor. Här har vi samlat några svar och informerar om det som är på gång.

Vill du veta mer och tycka till? Hör av dig till oss.

Kontakt

Projektledare
Monica Sjövind
monica.sjovind@ronneby.se

 • 2017-11-22

  Utbildningsnämnden ställer sig bakom ritningarna för nya grundskolan

  Utbildningsnämnden har den 16 november 2017 tagit beslut att ställa sig bakom ritningarna som ska ligga till grund för den nya 4-9-skolan i kvarteret Svarven 1.
 • 2017-09-28

  Framtidens skolor – ABRI bygger ny 4-9-skola i kvarteret Svarven 1

  Med dagens beslut i Ronneby kommunfullmäktige får det kommunägda fastighetsbolaget ABRI i uppdrag att investera upp till 125 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 till en ny 4-9-skola med plats för 650-700 elever.
 • 2017-08-28

  Nya beslut i frågan om Framtidens skolor

  ABRIs styrelse har den 21 augusti 2017 tagit beslut att investera upp till 125 miljoner kronor i om- och tillbyggnad av kvarteret Svarven 1 för att långsiktigt kunna hyra ut fastigheten till Utbildningsförvaltningen som en av Framtidens skolor. Detta under förutsättning att Ronneby kommunfullmäktige fattar beslut om detta vid sitt möte den 28 september 2017.
 • 2017-03-30

  Positivt beslut om nya skolor och förskolor i Ronneby

  Dagens positiva beslut i Ronneby Kommunfullmäktige innebär startskottet för att bygga två nya grundskolor i centrala Ronneby samt två nya förskolor i Kallinge och Ronneby. Dessutom beslutades att ny- och ombyggnationen av Snäckebacksskolan till en 4-9-skola ska ske i kommunal regi och påbörjas sommaren 2018. Vad gäller Skogsgårdsskolans ombyggnad bedöms denna behöva utredas ytterligare varför en byggstart sannolikt dröjer till 2020.