Artikeln publicerades 1 november 2019

Ny upphandling av skolbyggnad Parkdalaskolan

Då överklagan av detaljplanen har dragits tillbaka annonserar Ronneby kommun upphandlingen av skolbyggnad Parkdalaskolan. Upphandlingen innefattar både ombyggnaden av den befintliga industrifastigheten till en modern 4-9-skola och nybyggnation av en idrottshall.

Upphandlingen är öppen fram till den 9 januari 2020 och underlag finns på ronneby.se/upphandling