Hälsa, stöd & trygghet i skolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Det finns flera olika stöd som kan vara till hjälp för eleven. Under varje rubrik finns mer information om vilket stöd som kan erbjudas.