Företag, stöd och rådgivning

Ronneby kommun strävar efter att hela tiden förbättra den service som ges till företag och entreprenörer.

Genom att varje år genomföra många företagsbesök, hålla frukostmöten och delta i företagarföreningarnas aktiviteter försöker vi fånga upp synpunkter och förslag som kan ge effekt i vår verksamhet. Vi skickar även nyhetsbrev, håller näringslivsråd och samråd. Vi driver även gemensamma projekt med kluster och företagarföreningar.

Kommunens service till företagen innefattar även t ex god hantering av bygglov, tillståndsärenden och upphandlingar. Vi arbetar för att bli så effektiva som möjligt och tar gärna emot synpunkter som kan leda till förbättringar. Vi samarbetar med flera aktörer som kan hjälpa till med t ex bidrag, finansiering, utveckling och utbildning.

Företagsevenemang

Har du ett företagsevenemang som du vill ska synas här så kan du skicka in ditt företagsevenemang här.

 • Näringslivsråd

  16 apr 2019
  Plats: Stadshuset
  Kategori: Företagsevenemang
  Tid: 17.00-19.00
 • Krögarträff

  24 apr 2019
  Plats: Ronneby Brunn
  Kategori: Företagsevenemang
  Tid: 16.00-18.00
 • Frukostmöte för näringslivet

  25 apr 2019
  Plats: Ronneby Cityhotell, Järnvägsgatan 11A, 372 37 Ronneby
  Kategori: Företagsevenemang
  Tid: 07.45-09.30
 • Företagslotsmöte

  25 apr 2019
  Plats: Stadshuset
  Kategori: Företagsevenemang
  Tid: 17.00-19.00

Social Media