BID - Tillsammans för Ronneby

Modern stadskärneutveckling blir som bäst när den sker mellan privat och offentlig sektor.

I Ronneby har vi tillsammans arbetat med detta sedan 2018 då vi startade ett BID-projekt under ledning av Svenska Stadskärnor. Läs mer om BID-projektet och hur vi fortsatt vår samverkan!

Läs mer på Tillsammans för Ronnebys hemsida