BID - Tillsammans för Ronneby

Det var så här det började
Fastighetsägarna Syd uppvaktade Ronneby Kommun med en önskan att hitta ett djupare samarbete kring etableringar och utveckling av stadskärnan. Vi hade kommit till ett vägskäl. Kommun, fastighetsägare och företag inom handel och service behövde uppdatera sig om modern stadskärneutveckling och vad det innebär för alla parter. Vi behövde lära oss att samverka både med det strategiska och operativa arbetet.

Vi valde att arbeta med BID-modellen, Business Improvement District, tillsammans med branschorganisationen Svenska Stadskärnor.

…sen kavlade vi upp ärmarna och bara körde!
Ett arbete under 18 månader tog rejäl fart och ett genomgripande analysarbete utfördes enligt BID-modellen. Från ren information, platsbesök, nuläges- och omvärldsanalys gick vi vidare till fokusområden, organisation, visioner och mål, affärsplan, budget och finansiering. Allt med ett stort engagemang och mycket vilja!

När vi var färdiga hade vi fem fokusgrupper med handlingsplaner och 150 härliga punkter att genomföra för att förbättra vår stad och kommun.

Nu har BID blivit TILLSAMMANS FÖR RONNEBY
Projektet visade sig så kraftfullt och bra att vi beslöt att fortsatt arbeta tillsammans för en bättre Ronneby kommun. Nu har vi en styrgrupp bestående av representanter från Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Handel- & Intresseförening och projektnamnet BID har blivit TILLSAMMANS FÖR RONNEBY.

Fem fokusgrupper förändrar framtiden
Javisst är det kaxigt! men här finns din möjlighet att vara med och påverka. Att delta i en fokusgrupp innebär förstås också både ansvar och arbete, samtidigt som du odlar nyttiga affärskontakter och har roligt på vägen. Är du med? Du kan engagera dig i någon av de här fokusgrupperna:

  1. VARUMÄRKE - identitet, profil, image och positionering
  2. UTBUD- aktiviteter, upplevelser och service
  3. PLATS - funktion, utseende och utformning
  4. TILLGÄNGLIGHET - färdsätt, framkomlighet och öppettider
  5. TRYGGHET - rent, snyggt och säkert

Stadens utmaningar - vi tar dem!
Ronnebys utmaning liknar många andra städers och kommuners pågående strukturomvandling som påverkas av den digitala världen och den globala handeln. Våra citykärnor stöps om. Vi vill ha mötesplatser. Vi vill ha närhet och mjuka värden. Skönhet. Enkelhet. Säkerhet. En tät stadskärna. Att planera för bostäder och arbetsplatser är lika viktigt som handel och service.

Stad, kransorter och landsbygd i symbios
Mycket av BID-projektet har hittills handlat om Ronneby stadskärna helt enkelt för att det är motorn i kommunen. Fokus kommer sannolikt även i fortsättningen ligga på stadskärnan. I Ronneby kommun är dock avstånden korta, landsbygd och kransorter ligger nära staden och på så vis är alla beroende av varandra. Det staden inte kan uppfylla kan en liten ort eller en oas i naturen många gånger med råge infria. Vi lever i symbios. Vi är beroende av varandra och ska stötta och verka tillsammans.

Vill du vara med?
Din kraft behövs! Du är varmt välkommen att engagera dig. Att påverka. Ta kontakt med någon i Ronneby Handel- och Intresseförening Länk till annan webbplats., Ronneby Fastighetsägargrupp eller Näringslivskontoret på Ronneby Kommun.

Har du eller ditt företag en idé som främjar plats, miljö eller aktiviteter?Platsutvecklingsfonden öppnar för möjligheter att förändra vår stad och kommun i en positiv riktning! Har du eller ditt företag en idé som främjar plats, miljö eller aktiviteter? Är du medlem i Ronneby Fastighetsägargrupp eller Ronneby Handel & Intresseförening? Ja, då kan du ansöka om bidrag till din idé ur Platsutvecklingsfonden.

Mer information
VERKSAMHETSPLAN TILLSAMMANS FÖR RONNEBY 2022 Pdf, 16.1 MB.

ETABLERINGSGUIDE FÖR RONNEBY KOMMUN Pdf, 2.2 MB.

PROJEKT LILLA TORG Pdf, 482.8 kB.

PLATSVARUMÄRKET RONNEBY-DEN MODERNA KURORTEN Pdf, 3.3 MB.

GRAFISK PLATTFORM FÖR PLATSVARUMÄRKET Länk till annan webbplats.

Vi ses!