Trygghetsskapande arbete

Ronneby kommun arbetar nära kommunens företagare och fastighetsägare även i ett trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv. Styrkan ligger i nätverkets samlade kraft - Tillsammans är vi starka mot brottslighet och för ett tryggare Ronneby.

Exempel på aktiviteter

Hantera akuta händelser
• Uppmanar företag att anmäla brott. Varför ska jag anmäla brott till Polisen? Pdf, 174.3 kB.
• Dialog med företag som drabbas
• Kontakt med Ronneby Företagsförening gällande väktarrondering t ex när på dygnet det bör ske
• Meddelar polisen när vi får in anonyma tips till Näringslivskontoret vid misstänkt brottslighet

Samverkan
• Representant i lokala BRÅ (Brottsförebyggande rådet)
Tillsammans för Ronneby i samverkan med Ronneby Företagsförening samt Ronneby
Fastighetsägargrupp
• Platsutvecklingsfonden drivs i samverkan med Ronneby Företagsförening samt Ronneby
Fastighetsägargrupp
• Rapportörer från näringslivet bidrar till EST-lägesbild
• Näringslivsrådet med kommunens alla företagarföreningar som arbetar fram en näringslivsplan årligen tillsammans med fokusområden
• Social brottsprevention: Näringslivet finns i skolan som förebilder från vuxenvärlden, de
bidrar med kunskap, värderingar och värdefulla insikter, till exempel föreläsare på olika program
och rådgivare till UF-företag samt erbjuder praktikplatser
• Samverkan med branschnätverk t ex fastighetsägare, krögare, handel och service m fl
• Samverkan med Viggen-gruppen, företag som finns på Handelsområde Viggen
• Samverkan kring allmän plats för att skapa tryggare offentliga miljöer

Långsiktigt trygghetsskapande arbete
• Anordnar och deltar i seminarier och möten kopplat till trygghetsfrågor och aktuella ämnen
• Deltar i trygghetsvandringar
• Platsbesök med kommunpolis ”Trygg i butik” Länk till annan webbplats.
• Arbeta med våra fastighetsägare och informera om verktygslådan Trygg Fastighet Länk till annan webbplats. - kostnadsfritt webbaserat verktyg för fastighetsägare – som Stiftelsen Tryggare Sverige tagit fram
• Platsutveckling i samverkan t ex Projekt Lilla Torg Pdf, 482.8 kB. för att skapa nya, trygga mötesplatser.
• Omvärldsbevakning

Trygghetsmätning
Temperaturmätare i Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet:
I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun? Länk till annan webbplats.

Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med inspiration av skriften ”Tillsammans med näringslivet mot brott och otrygghet”. Länk till annan webbplats.