Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arbetar för att Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i. I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

De övergripande målen för lokala BRÅ:s verksamhet är följande

• Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
• I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Läs mer i Ronneby Kommuns Brottförebyggande program Pdf, 1.2 MB.

Följande åtgärder prioriteras

• Lägesbildarbete enligt metoden Effektiv samordning för trygghet (EST)
• Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen
• Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer
• Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande arbete
• Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Rådet består av

Kenneth Michaelsson (c), Ordförande
Tommy Andersson (s), Vice ordförande
Nicholas Westrup (sd)
Birgitta Ratcovich, Socialförvaltningen
Anders Karlsson, Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen
Nicklas Martinsson, Teknik-, Fritid- och kulturförvaltningen
Tobias Ekblad, Utbildningsförvaltningen
Maria Appelskog, Vård- och omsorgsförvaltningen
Patrik Eriksson, Miljö- och byggnadsförvaltningen
Karin Svensson, Enheten för strategisk samhällsutveckling
Angelica Coleman, Näringsliv och Kommunikation
Jonas Enarsson, Ronnebyhus AB
Katarina Johansson, Kommunpolis
Marcus Henningsson, Kommunpolis
Annika Grünfeldt, Företagarna
Ronny Söderberg, Kommunbygderådet
Per Johnsson, Räddningstjänsten Östra Blekinge
Doris Gustafsson, Brottsofferjouren
Bibbi Rönnlund, Trygghetssamordnare

Lokala BRÅ hör organisatoriskt till kommunstyrelsen i Ronneby kommun.