Nattvandring

I Ronneby kommun finns det grupper som "nattvandrar" i syfte att synas ute bland ungdomar och bidra till en ökad trygghet runt om i kommunen.

Ronneby kommun inbjuder i samarbete med Polisen, samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 2 500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner vandrar ideellt, utan ersättning.

Inbjudan till informationskväll om nattvandring 2023

Ronneby kommun inbjuder i samarbete med Polisen samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrala Ronneby och Kallinge. Som tack för insatsen får föreningen 2500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner är också välkomna att vandra men då utan ersättning.

Inför 2023 års nattvandring inbjuds ni till en informationskväll där representanter från kommunen och Polisen presenterar upplägget för nattvandringarna och informerar om förhållningssätt och ansvar i samband med nattvandringarna. Informationskvällen är obligatorisk att delta på om er förening vill nattvandra.

Varje förening behöver engagera minst fyra personer minst 25 år gamla vid varje nattvandringstillfälle.

Om föreningen tidigare har nattvandrat räcker det att föreningen skickar en representant till informations-mötet. Om föreningen är ny i sammanhanget behöver minst två representanter från föreningen delta.

Anmälan krävs!

Välkomna!

Alternativ 1:

Datum: 7 mars 2023

Tid: kl 18.30

Plats: Brukets fritidsgård

Alternativ 2:

Datum: 15 mars 2023

Tid: 18.30

Plats: Kulturcentrum

Ange vilket datum och antal deltagare vid anmälan eftersom vi bjuder på fika.

Anmäl dig/er till: bibbi.ronnlund@ronneby.se senast den 1 mars 2023.