Kris och beredskap

Vid en kris kommer samhällets hjälp först gå till dem som behöver den bäst. Planera därför för att kunna klara dig själv i en vecka, gärna längre om du kan. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka kallas för att ha en hemberedskap.

Nedan hittar du länkar och relevant information kring hemberedskap och civilt försvar.

”Om krisen eller kriget kommer”

Här kan du ladda ner broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” på olika språk Länk till annan webbplats.. Den kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och handlar om hur du kan förbereda dig för att klara grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.