Hitta information

När en kris inträffar är det viktigt att hålla sig informerad om vad som händer från en säker källa. Den viktigaste informationskällan vid en krissituation är Sveriges Radios kanal P4 och det är bra att vara förberedd så att du har en fungerande radio tillgänglig när det behövs.

Den viktigaste informationskällan vid en krissituation är Sveriges Radios kanal P4. Alla lokalradiostationer har beredskap att dygnet runt kunna informera i ett krisläge. Även Sveriges Radio centralt har en dygnet-runt-bemannad trafikredaktion, som direkt kan gå ut med viktig information i alla radiokanaler.

Text-TV är en annan viktig informationskälla, liksom de olika TV-kanalerna.

Lokala tidningar kan vara viktiga informationskällor om krisen blir långvarig.

Hemberedskap - att ha i krislådan

Kommunen och Räddningstjänsten

Kommunen och Räddningstjänsten har egna webbplatser och beredskap för att snabbt kunna sprida information. Kan du inte själv hämta information från en webbplats kan du kanske be släkt, grannar eller vänner att hjälpa dig få fram informationen?

Vid en krissituation finns särskilda telefonnummer till kommunen dit du kan ringa för att få eller lämna information.