Signalen viktigt meddelande (VMA)

Varnings- och informationssystemet VMA (viktigt meddelande till allmänheten) används vid krissituationer – till exempel vid utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder och andra naturkatastrofer.

Viktigt meddelande till allmänheten sänds framför allt i Sveriges Radios kanaler, Sveriges Televisions kanaler och på SVT Text. VMA kan också skickas som SMS till mobiltelefoner inom ett visst område.

Utomhusvarning

Vid sällsynta tillfällen används utomhusvarning (”Hesa Fredrik”). Anläggningar för utomhusvarning finns på de flesta större orter samt runt Sveriges kärnkraftverk.

Om du hör signalen:

  • Gå inomhus
  • Stäng fönster, dörrar och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4

När faran är över startas en sammanhängande signal. "Faran över" är en ca 30 sekunder lång signal.

Signalen testas varje kvartal

Systemet för utomhusvarning testas klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Beredskapslarm och flyglarm

Beredskapslarm

Beredskapslarm är ett sätt för regeringen att meddela att det råder omedelbar krigsfara, eller att landet är i krig.

Om du hör signalen ska du:

  • Omedelbart gå inomhus och lyssna på Sveriges Radio P4.
  • Förbered dig på att kunna lämna bostaden med det allra viktigaste, varma kläder, något att äta och dricka samt id-handlingar.
  • Är du krigsplacerad ska du omedelbart bege dig till den plats du har fått besked om.

Flyglarm

Flyglarm betyder att du omedelbart ska uppsöka skydd, exempelvis skyddsrum eller en källare i den byggnad där du befinner dig.

Läs mer om Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)