Om vattnet ej är drickbart

Vattnet i din kran kan bli otjänligt av olika skäl och då måste du själv kunna rena ditt vatten. Ett elavbrott kan också påverka vattenförsörjningen. Varje dag bör du normalt få i dig cirka 1,5 liter vätska. Den som tränar eller anstränger sig mycket behöver ännu mer.

Tecken på att du fått i dig för lite vätska är huvudvärk, illamående och/eller koncentrationssvårigheter. Du behöver betydligt mer vatten för att klara din hygien. Förbered dig genom att ha tillräckligt med dunkar hemma för att kunna hämta vatten.

Kommunen har planer för hur vattendistributionen ska ordnas vid eventuellt vattenavbrott. Till bostadsområden kan till exempel vatten köras ut i tankbilar och speciella hämtställen ordnas.

Om du har informerats om ett vattenavbrott kan du tappa upp lite vatten. Cirka 10-15 liter per person och dygn är tillräckligt. Tappar man upp för mycket kan snart kommunens vattenreserv ta slut.

Goda råd

  • Om du fått rådet att koka ditt vatten före du dricker det, räcker det med ett uppkok men se till att vattnet verkligen kokar. Det behövs alltså ingen särskild koktid för att ta bort bakterier.
  • Vattenreningstabletter kan vara bra att ha. De finns att köpa i välsorterade friluftsbutiker och på Internet. Det finns också olika klorpreparat för vattendesinfektion och konservering av vatten.
  • Om du behöver förvara vatten, tappa upp det i rena dunkar eller PET-flaskor som inte avger smak. En mörk och sval plats ger bästa förvaringen.
  • Du kan hålla vatten friskt längre genom att frysa in det i flaskor. Fyll inte mer än ¾ av flaskan, eftersom vattnet sväller när det fryser till.
  • Toalettens vattenbehållare är faktiskt en bra vattenreserv. Den innehåller ca 8 liter vatten som lätt kan renas genom kokning.
  • Du kan använda snö och is eller strömmande vatten från vattendrag som du sedan kokar.