Nödvattenplanering

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att Ronnebys befolkning ska få säkert dricksvatten även i kris eller krig måste många jobba – både enskilt och tillsammans.

Tillgång till dricksvatten är avgörande för att människor och andra funktioner i samhället ska fungera. Om vattnet av olika anledningar inte kan levereras som vanligt kallas det för nödvatten. Nödvatten är vatten som distribueras till konsumenter på annat sätt än via ledningsnätet, exempelvis i tankar. Nödvatten ska hålla samma kvalitet som dricksvatten. I en kritisk situation då många ska förses med nödvatten måste kommunledningen även göra prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna tidigt ska få dricksvatten.

I Ronneby kommun pågår under 2024 en översyn av nödvattenplanen som är från 2018. För frågor kring den aktuella planeringen kan du vända dig till den kommunala dricksvattenproducenten Ronneby Miljö & Teknik AB.

Har du frågor om arbetet med nödvattenplanen är du välkommen att ta kontakt med Ronneby kommuns kris- och beredskapsstrateg Heike Rosenquist, se kontaktuppgifterna nedan.