• Världstoalettdagen 19 november

  Världstoalettdagen
  Även i år uppmärksammar vi och firar Världstoalettdagen! Det är en officiell FN-dag som har som syfte att uppmärksamma att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till sanitetsmöjligheter.


 • Ny service för fyrfackskunder!

  Emailavisering inför sophämtning
  Nu testar en ny emailservice för våra fyrfackskunder.


 • Dagvattnets dag - 24 september

  Dagvatten
  Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Dagvattnets dag syftar till att få flera att uppmärksamma detta.


 • Knepiga sopor!

  Knepiga sopor
  Oftast är det inte så svårt att förstå hur sopor ska sorteras. Men det finns sopor som är lite extra knepiga gällande hur de ska sorteras.


 • Relining Eringsboda tätort.

  relining av rör
  Relining av spillvattenledningar kommer ske under maj/juni månad med start den 24/5. Detta innebär att man skapar ett nytt skikt av plastbeläggning inuti redan befintliga rör, så att det bildas ”rör i rören” rent faktiskt. De nya rören är lika hållbara och har samma livslängd som de gamla rören. • Nationellt samarbete för hållbar vattenanvändning

  Det är bara vatten kampanj
  Sveriges VA-aktörer går ihop i en nationell kampanj för att öka kunskapen om naturresursen vatten, vårt viktigaste livsmedel. Ronneby Miljöteknik är en av över 100 VA-organisationer och kommuner i Sverige som har gått samman för att kommunicera vattnets värde och ge tips för en mer hållbar vattenanvändning.