Översiktsplan och detaljplaner

Här hittar du allt om Ronneby kommuns pågående detaljplaner och stadsbyggnadsprojekt. Du kan ta del av planhandlingar under menyvalet "Detaljplaner" nedan.

Processen att ta fram en detaljplan är avslutad när planen har vunnit laga kraft och först då kan Miljö- och Byggnadsnämnden behandla bygglov enligt den aktuella detaljplanen. Läs mer om planprocessen under den rubriken Planprocessen här nedanför.