Översiktlig planering

Kommunens översiktsplan har flera syften och dessa ska tillsammans medverka till att alla förändringar främjar en bättre miljö, enklare vardagsliv för medborgarna och en attraktivare kommun.