Vindkraft (Översiktsplan 2006)

Ronneby kommun har upprättat ett tematiskt tillägg om vindkraft till översiktsplanen 2006 som omfattar hela Ronneby kommun, Blekinge län. Vindkraftsplanens syfte är att vara ett underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Ronneby kommun.

Vindkraftsplanens syfte är att vara ett underlag för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i Ronneby kommun och ska fungera som ett underlag och stöd vid bemötande av vindkraftsfrågor i kommunen.

Ett första förslag på planen var utställd för samråd mellan augusti - oktober 2011 och förslaget har sedan arbetats om. Därefter har planen sänts ut på en så kallad utställning. Du kan ta del av antagandehandlingarna och de synpunkter som kom in under utställningen av planen längst ned på denna sida. Här kan du också hitta aldre handlingar so utställningshandlingar.

Antagande av tematiskt tillägg om vindkraft

Planen antogs av Kommunfullmäktige 2012-03-29. Beslutet vann laga kraft 2012-05-03.