Samråd om ny översiktsplan - Ronneby 2045

Illustration som visar framtidsvisioner för Ronneby

Ronneby kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan och bjuder in till samråd för förslag till ny översiktsplan Ronneby 2045. Samrådet genomförs för att invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter ska kunna lämna synpunkter på planförslaget.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen skapar förutsättningar för en gemensam framtidsbild för hur kommunen ska utvecklas. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan. Det är en strategisk plan som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten samt bebyggelseutveckling med syfte att skapa en god livsmiljö. En aktuell översiktsplan bidrar till att stärka kommunens attraktionskraft och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Den berör alla personer som bor eller verkar inom kommunen.

Varför en ny översiktsplan?

Den nuvarande översiktsplanen antogs 2018 och vi kan idag se att mycket av den mark som pekas ut i den planen håller på att planläggas, är planlagd eller till och med håller på att bebyggas. Därför behövs ett nytt och större grepp i form av en ny översiktsplan för att vi ska få en sammanhållen utveckling av Ronneby kommun.

Översiktsplan Ronneby 2045

Översiktsplanen är digital. Du hittar förslaget till översiktsplanen här i den digitala portalen i Storymaps. Länk till annan webbplats.

Presentation av ÖP 2045

Här hittar du filmen som förklarar vad en översiktsplan är samt huvuddragen i förslaget.

Samråd

Samrådet kommer att pågå från den 20 maj till den 30 augusti 2024.

Dialogtillfällen

Under samrådet kommer det finnas möjlighet att få veta mer om planförslaget Länk till annan webbplats. och träffa tjänstepersoner och politiker vid flera olika tillfällen.

 • 24 maj: Saxemara, öppet hus på Birgittas café kl. 13-15
 • 27 maj: Ronneby, Parkdalaskolan, kl. 18-20
 • 29 maj: Backaryd, Reginalokalen, kl. 18-20
 • 4 juni: Johannishus, Rydsgården, kl. 18-20
 • 10 juni: Bräkne-Hoby, Hobyskolans matsal, kl. 18-20
 • 18 juni: Kallinge, Mingel utanför Coop, kl. 14.30-16.30

Lämna synpunkter

Synpunkter på planförslaget skall framföras skriftligt till Stadshuset kommunstyrelsen@ronneby.se eller Kommunstyrelsen, Stadshuset, 372 80 Ronneby.

Märk yttrandet med ”dnr 2022/645”.

Senast 2024-08-30 ska synpunkterna ha inkommit till Kommunstyrelsen.

 

Ta del av planförslaget Översiktsplan Ronneby 2045

Översiktsplanen är digital. Du hittar förslaget till översiktsplanen här:
Gå till det digitala planförslaget Översiktsplan Ronneby 2045 Länk till annan webbplats.

Förutom den digitala versionen finns information och handlingar finns även tillgängliga på följande platser:

 • Stadshusets foajé, Ronneby
 • Ronneby Stadsbibliotek
 • Kallinge bibliotek
 • Bräkne-Hoby bibliotek
 • Hallabro bibliotek
 • Listerby bibliotek

Hur ser arbetet ut framöver?

Tidslinje över processen. Översiktsplan Ronneby 2045.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan görs i en process med olika steg. I år är det samråd där alla får tycka till om förslaget som har tagits fram. Efter samrådstiden kommer planförslaget att omarbetas och sedan kommer en ny omgång där alla får tycka till om planförslaget. Sedan går förslaget upp till det politiska styret i Ronneby för beslut om den ska antas. När planen antas så vinner den laga kraft. Målsättningen är att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2025.

Relaterade dokument