Fastigheter och lantmäteri

Avstyckningsfrågor, servitut eller andra fastighetsfrågor kan du få hjälp med på Lantmäterietlänk till annan webbplats.

Att reglera befinliga fastigheter och bilda nya sådana vilar på Lantmäteriets axlar. I många fall kan både kommun och lantmäteri vara berörda av en åtgärd, till exempel vid förhandsbesked om bygglov eller vid planläggning av nya områden.