Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är en så kallad lokaliseringsprövning där miljö- och byggnadsnämnden gör en bedömning om en viss plats är lämplig att bygga på. Ett positivt förhandsbesked gäller i två år från det att beslutet vann laga kraft. Om du vill kunna använda ditt förhandsbesked måste du ansöka om bygglov inom den tiden.

Hur ansöker jag?